ការិយាល័យ រាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ 103E0 ផ្លូវលេខ 273
សង្កាត់ផ្សារទួលសង្កែ ខ័ណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ +855 93 240 001 / +855 17 240 001
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

ការិយាល័យ ខេត្តសៀមរាប

អាសយដ្ឋាន

កែងផ្លូវវត្តបូរណ៍ជាមួយផ្លូវលេខ ២១ ភូមិវត្តបូរណ៍ សង្កាត់សាលាកំរើក
ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ +855 85 761 333 / +855 93 761 333
Email: [email protected]

ការិយាល័យ ខេត្តព្រះសីហនុ

អាសយដ្ឋាន

ផ្លូវលេខ 1074 ភូមិ 02​ សង្កាត់ 02 ខេត្តព្រះសីហនុ

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ +855 10 264 730 / +855 700 057
អ៊ីម៉ែល: [email protected]