ការិយាល័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: +855 93 240 001 / +855 17 240 001
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ 103E0 ផ្លូវលេខ 273
សង្កាត់ផ្សារទួលសង្កែ ខ័ណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

GBS-Map-Phnom-Penh

ការិយាល័យ ខេត្តសៀមរាប

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: +855 93 240 001 / +855 17 240 001
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

អាសយដ្ឋាន

កែងផ្លូវវត្តបូរណ៍ជាមួយផ្លូវលេខ ២១ ភូមិវត្តបូរណ៍ សង្កាត់សាលាកំរើក
ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។